Buddy2Climb: kleur in je club

Samenvatting

Onze klimclub verwelkomt sinds 2015 wekelijkse kinderen en jongeren in Antwerpen en Brussel. We hebben bijzondere aandacht voor jonge vluchtelingen.

Sinds 2018 reikt onze ambitie verder. We willen over heel Vlaanderen de klimsport toegankelijker en diverser maken. Daartoe willen we bestaande clubs ondersteunen om hun werking open te stellen: voor jongeren met een migratie-achtergrond en voor jonge vluchtelingen in het bijzonder.

We zoeken binnen de clubs vrijwilligers (“buddy’s“) die een jongere willen begeleiden, motiveren en helpen om drempels weg te nemen. Vrijwilligers en jonge vluchtelingen die samen willen klimmen en van elkaar leren!

Doelstellingen

  • Participatie en integratie van jonge vluchtelingen, en personen in armoede:

We willen geïnteresseerde en gemotiveerde jongeren de kans geven om deel te nemen aan een aantrekkelijke sport die zich uitstekend leent voor persoonlijke en sociale ontwikkeling. De sport en het contact met een ‘buddy’ wordt gebruikt als hefboom voor hun integratie, en het uitbouwen van een sociaal netwerk. Wie een netwerk heeft, is geïntegreerd.

  • Het project wil bijdragen aan een diversifiëring van de beoefenaars van de klimsport:

De klimsport kent een publiek van doorgaans (blanke) middenklasse. Dit project wil ook hen een kans geven om in hun klimclub een positief contact te leggen met vluchtelingen, en zo ‘de vluchteling’ een gezicht te geven.

  • Klimsport toegankelijker maken

We streven ernaar om inkomgelden via de UitPAS goedkoper te maken voor mensen met een kansentarief. In de regio’s waar Buddy2Climb actief is, moet dit voor alle mensen in armoede een extra kans betekenen om aan deze sport deel te nemen. Dus niet enkel voor vluchtelingen.

Van deelnemende clubs en buddy’s verwachten we dat ze volgende kernwaarden onderschrijven:

  • Sociaal en inclusief

 We gaan op pad met iedereen die daar zin in heeft. We nemen drempels weg waar deze zich voordoen. Uiteraard houden we rekening met verschillen in persoonlijkheid, en worden buddy’s hieraan gelinkt.

  • Nieuwe en positieve ervaringen

We moedigen de jongeren aan om buiten te klimmen, de natuur in te gaan en samen te kamperen. Samen klimmen, het plezier van met vrienden onderweg te zijn, en het respect voor elkaar en de omgeving staan centraal.

Buddy2Climb is al actief in:

  • Antwerpen
  • Brussel

> Bekijk de agenda per stad